7.4.2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
první várka informací je rozdělena do dvou částí.

Tu první, kde jsou především pokyny k platbě, si můžete v pdf stáhnout ZDE.

Tou druhou částí je prostá kopie informací, které byly uvedeny v přihlášce, pro případ, že byste si je chtěli znovu přečíst.Slovo úvodem

Pár věcí, které stojí za to zmínit před vyplněním samotné přihlášky

KORONAVIRUS – Zvládli jsme to bez něj loni, snad to zvládneme i letos. Budeme sledovat aktuální situaci a v případě změň Vás informovat. Osobně ale nečekám, že by tábory nebyly, protože mám tušení, že by následovala vzpoura ze všech stran.
Kapacita tábora bude opět 48 dětí. Pokud bychom byli nuceni z důvodu nějakého omezení kapacitu snížit (ani to nepředpokládám, z globálního pohledu jsme malý tábor), bude rozhodovat čas přihlášení. V případě jiných omezení se budeme snažit rozhodnout co nejlépe v zájmu všech.

V případě zrušení tábora kvůli koronaviru se budeme snažit vrátit celý poplatek, případně poměrnou část.

TÉMA – Někteří z Vás si možná správně všimli, že oproti zvyklostem letos není z plakátku poznat téma tábora. Není to omyl, ale záměr. Letos jsme zvolili trochu jiný přístup. Nelekejte se proto, když o tématu nebudete nic vědět ani po zaplacení zálohy, vše se včas dozvíte 🙂

TÁBOŘIŠTĚ – Po (zatím) neúspěšném hledání a vyjednávání stále nemáme nové tábořiště. Stejně jako loni je tak i tato informace zatím nejistá. Pokud nedopadnou ani zbývající jednání, budeme letos opět tábořit u řeky Svitávky (což se zdá stále pravděpodobnější). Proto na plakátku není uvedeno místo tábora.

Ludvík Rubáš – hlavní vedoucí tábora


Stornopoplatky a záloha

(Podmínky stále platí, ale jak vyplývá z předchozích textů, budeme se snažit maximálně vyjít vstříc a mít pochopení pro změny vyvolané pandemií)

ZRUŠENÍ ÚČASTI PŘED TÁBOREM

Znění:

I. Rodič/Zákonný zástupce se zavazuje zaplatit za každého přihlášeného účastníka zálohu ve výši 500 Kč, která musí být uhrazena do 30. 4. 2021. Po tomto datu se záloha stává nevratnou při odhlášení z jakýchkoli důvodů.

II. V případě neuhrazení zálohy k rozhodnému dni si pořadatel vyhrazuje právo účastníka ze seznamu přihlášených vyřadit a jeho místo nabídnout jinému.

III. V případě odhlášení z tábora již po zaplacení účastnického poplatku jsou stanoveny následující výše storno poplatků:

• odhlášení do 14. 6. 2021 (včetně) – 1000 Kč,
• odhlášení do 28. 6. 2021 (včetně) – 1200 Kč
• odhlášení po 28. 6. 2021 – 1500 Kč

ZRUŠENÍ ÚČASTI BĚHEM TÁBORA

Znění:

I. Jestliže účastník nenastoupí na tábor z nepředvídatelných zdravotních důvodů nebo pro tyto důvody probíhající tábor předčasně ukončí, má nárok na vrácení částky ve výši 150,- Kč za každý celý den neúčasti.


Předem upozorňujeme

Na táboře rozhodně nejsou vítány mobilní telefony ani podobná cenná technika. Její používání účastníky je v rozporu s hodnotami, které na táboře ctíme, a cíli, které na táboře sledujeme.

Návštěvy na táboře nejsou povoleny. Vyplynulo to jak z předloňského dotazníku, tak z porady vedoucích.

S dětmi počítáme na celý tábor. Neslibujte jim, prosím, že bude možnost jet dřív domů apod. Narušuje to chod tábora, kdy musíme řešit jak neúplnost skupinek, tak ostatní děti, které vidí, že někdo jede domů dřív. Také je to v rukou dětí argument, se kterým nejsme schopni na táboře nic moc udělat, protože autoritu rodičů nemůžeme a ani nechceme zpochybňovat.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Souhlas se zpracováním osobních údajů, nezbytných pro účast dítěte na letním táboře

Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Zaškrtnutím předmětného políčka v elektronické přihlášce udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce.

Osobní údaje budou evidovány jen po dobu nezbytně nutnou.

Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat relevantní informace, týkající se našeho tábora. Zejména se jedná o každoroční informaci o termínu spuštění elektronických přihlášek na příští sezónu a informace o dalších akcích, které pořádáme. Údaje smí být využity k vypracování statistik. Na Vaši žádost budou údaje z databáze vyřazeny.

Odesláním přihlášky zároveň souhlasíte s

  1. pořizováním fotografií a videí během tábora
  2. přiměřeným využitím fotografií a videa za účelem dokumentace a propagace aktivit spolku MATĚJ