Nová éra začíná!

Milí rodiče, táborníci a táboroví přátelé!
Ač se ze zimního spánku probouzíme později, než bychom sami chtěli, je to konečně tu.

Jak někteří z vás vědí, na pozadí běžné činnosti se v posledních letech udály změny. Spolek Matěj z.s., který je pořadatelem všech našich akcí, přešel z Diecézního centra mládeže Litoměřice do našich rukou.
Chvíli jsme si s tím moc nevěděli rady, ale postupně se učíme. Cíl je jasný – zachovat veškerou činnost a stabilizovat organizaci. Abychom tohoto mohli dosáhnout, přicházíme se zásadní novinkou a tou je členství ve spolku.

Mnozí z Vás již členy jsou a proto teď možná kroutíte hlavou. Věc se ale má tak, že seznam členů je poměrně dlouho neaktualizovaný a podle stanov, které vešly v platnost 13. prosince 2020 vlastně neplatný, protože nikdo neřešil platbu členských příspěvků. To se teď změní.

Na akce pořádané spolkem totiž vzniknou dvě cenové kategorie – pro členy a nečleny.
Důvody jsou dva:
1) Zajistit finanční stabilitu spolku.
2) Vytvořit reálnou a v rámci možností aktivní členskou základnu (k počtu členů se přihlíží při přidělování dotací).

Ceny akcí se pro členy oproti stávajícím nijak nezmění, jedinou změnou je nutnost platby ročního členského příspěvku.
Ten se platí 1x ročně, přičemž aktuální výše je stanovena na 200Kč/člen nebo 1000 Kč/rodina (jestliže je v rámci rodiny více jak 5 členů).

Proč?

Oba důvody vlastně míří ke stejnému cíli a tím je bezproblémový provoz. Kromě výdajů na akce, na které vybíráme peníze přímo, jsou tu totiž ještě i výdaje, které jsme zatím do akcí nezapočítávali.

Je to především plat naší účetní, která zajišťuje, že činnost spolku a veškeré naše akce jsou v pořádku vyúčtované, dále provoz webu a pojištění spolku.
Do toho je důležité myslet nejenom na výdaje aktuální, ale také budoucí. Vybavení má svou životnost a je potřeba se o něj starat, případně ho obměňovat či vylepšovat.

Toto bohužel nejsme schopni financovat jen z našich akcí, protože se je snažíme pořádat tak, aby příjmy pokryly výdaje.
Navíc jsou akce už z povahy činnosti poměrně nespolehlivý zdroj příjmů – u víkendovek nejsou jisté počty účastníků a tábor zase může postihnout nějaká nečekaná událost.

Výdajů je zkrátka dost. Proto jsme se rozhodli pro výše vysvětlenou změnu, která je snad pochopitelná a přijatelná.

Věříme, že nás v našem rozhodnutí podpoříte a přidáte se k nám!

Za spolek Matěj, Ludvík Rubáš, předseda