Tábory jsou pořádané spolkem Matěj. Aktuálně zahrnují tři po sobě jdoucí turnusy, dva 14ti denní a jeden týdenní. Jsou určeny dětem nejen z litoměřicke diecéze, vítány jsou všechny děti, kterým křesťanský přesah tábora nevadí.

Snažíme se, aby se křesťanské hodnoty promítaly jak do organizace, tak i průběhu celého tábora. Program tvoříme tak, aby se děti vzájemně poznaly, respektovaly a spolupracovaly spolu. Účastníci jsou rozděleni do malých skupin, které jsou věkově smíšené, každá má svého patrona, který dětem pomáhá. Děti se mohou každým rokem těšit na zajímavou celotáborovou hru s příběhem, která tematicky propojuje každodenní aktivity, hry a zábavu.