O táboře pro nejmenší

V roce 2021 se ukázalo, že kapacita dvou stávajících 14denních turnusů je plně vytížena a není možné vzít na tábor všechny zájemce, a to ani z řad dětí někdejších vedoucích. Když se toto dozvěděli bývalí táboroví náčelníci Hynek Bartoš, Petr Mikuš a Tonda Legner, padlo rozhodnutí uspořádat třetí táborový turnus, který by byl určený pro dorůstající nejmladší tábornickou generaci. Z toho, že se jedná o jakousi táborovou „přípravku“ pro děti, které často dosud takto dlouho bez rodičů nikde nebyly, vyplynul týdenní rozsah a je tomu i přizpůsoben nenáročný program tábora. Místo akčních bojovek se snažíme s dětmi věnovat spíše tvořivým činnostem a hry plánovat tak, aby si z nich nikdo neodnášel pocit prohry. Na táboře je s dětmi také dostatečný počet vedoucích, aby jim pomohl s činnostmi, které ještě menší děti nezvládají úplně samostatně (oblékání, balení věcí, usínání apod.). Tábor je také křesťansky laděný, např. v krátké modlitbě děkujeme ráno a večer za den, jednou nebo dvakrát za tábor bývá v táborové kapli mše, k čemuž ale nikdo není nucen, děti z jiného rodinného zázemí se těchto částí programu nemusejí účastnit, pokud nechtějí.

Věkové rozmezí pro přihlášky na náš tábor jsme zvolili 5-8 let (s občasnými výjimkami na obě strany) a i nejmladší účastníci dosud vždy náš tábor zvládly bez problémů. Táborníci, kteří odrostou, pak mají možnost pokračovat v dalších letech s tábory Matěj na některém ze 14denních turnusů, kam většinou přecházejí ve skupinkách, se kterými se slavnostně loučíme poslední den našeho tábora. Kromě táborů pořádáme také víkendovky, na kterých se mohou děti vidět se svými kamarády z léta. Cenu táborů se snažíme udržet dostupnou pro všechny, kdo by s námi chtěli jet, pokud by i tak pro někoho byla příliš vysoká, je možné se dohodnout na individuální slevě.