Tábor Ústí

Letošní tábor se bude konat v termínu od 13. do 26. července 2024 na tábořišti nedaleko Lindavy.

Důležité informace:

  • Tábor je vhodný pro děti od 1. do 9. třídy.
  • Cena: pro členy spolku: 4500,-/1. dítě, 4000,-/každé další dítě; pro nečleny spolku: 5500,-/1.dítě, 5000,-/každé další dítě
  • Táboříme v přírodě v podsadových stanech.
  • Jsme křesťanský tábor otevřený všem – znamená to, že každého rádi uvidíme, je však třeba počítat s tím, že se na táboře budeme modlit či slavit mši svatou.

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Další informace k táboru budeme rozesílat e-mailem po přihlášení.